Değerlerimiz

"Firma kültürü", Sigma Lojistik için büyük önem taşımaktadır

"Firma kültürü", Sigma Lojistik için büyük önem taşımaktadır çünkü müşteri ile lojistik ortağı arasındaki iş ilişkisinin başarısı için kilit rol oynamaktadır.

Sigma lojistik değerleri firmadaki çalışma arkadaşlarımızın karar verme noktalarında destekleyici birer unsur oluşturmaktadır.

Müşterilerle ilişkilerin sürekliliği için kaliteden ve güvenilirlikten ödün vermeyen Sigma Prensiplerini sürdürmek Sigma Ekibi için vazgeçilmez bir unsurdur